Tielman förvärvar danska Fin Form A/S.

Linköping, 13/12 2016

Press release pdf

Tielman Sweden AB, med dotterbolag i Kanada, expanderar och förvärvar bakformstillverkande Fin Form i Danmark. I och med detta förvärv tar koncernen en ny strategiskt viktig global position på marknaden och breddar sitt erbjudande av funktionella och skräddarsydda förpackningslösningar för bageri- och livsmedels-industri, grossistkunder och konsumenter.

"Vi är mycket nöjda med denna affär som är ett strategiskt viktigt steg i vår fortsatta expansion framåt. Det nya och utökade produktsortimentet gör att vi bättre kan tillgodose våra kunders behov, från funktionella standardprodukter till mer utvecklade och skräddarsydda premiumprodukter med fokus färg, form och design", säger Björn Tielman CEO för Tielman Group.

Tielman Sweden grundades 1930 av Bertil Tielman. Företaget har huvudkontor i Linköping och omsätter ca 15 miljoner EUR. Verksamheten i Kanada grundades för bara 3 år sedan och företaget befinner sig nu i en kraftig expansionsfas. Den nu förvärvade verksamheten i Danmark kommer att ligga kvar, VD Michael Nielsen kommer att fortsätta leda bolaget och företaget förväntar sig att denna affär bidrar till fortsatt tillväxt inom hela koncernen!

För mer information kontakta Björn Tielman, VD och CEO, +46 708 122753.