Muffin Trays White
Slide Muffin cups
Slide Tulip White
Slide Bakform White
Easter Lide beskuren white

Idérikt

Mini wrapBageribranschen har långa och starka traditioner, men erbjuder samtidigt utrymme för nya idéer, både vad gäller nya bakverk och förändrade produktions- och förpackningsmetoder.

Kärnan i vår affärsidé är att vara lyhörda för våra kunders idéer och önskemål och aktivt engagerade i produktutvecklingen, gärna så tidigt som möjligt.

Kreativitet har i alla tider varit en stark drivkraft för vår verksamhet och vi bedriver egen idéutveckling för att ta tillvara pappersformens fulla potential och bidra till branschens fortsatta utveckling.