Muffin Trays White
Slide Muffin cups
Slide Tulip White
Slide Bakform White
Easter Lide beskuren white

Flexibelt

Muffin basketFlexibilitet har blivit en allt viktigare egenskap för hela vår produktion. Det ger oss förmågan att möta våra kunders krav på snabba produktionsomställningar med korta ställ- och leveranstider. Vi tillgodoser behoven med en mångfasetterad maskinpark med såväl små specialiserade produktionsutrustningar som stora maskiner med hög kapacitet för långa serier.

Till detta lägger vi yrkeserfarenheten hos våra medarbetare – en garanti för att varje steg i produktionen genomförs på bästa möjliga sätt, utifrån vår kunders önskemål.